Sağlık Projeleri - Devam Eden | Kardeş Eli
PLANLANAN PROJELER
Tüm Projeler
Sağlık Projeleri
13.03.2020

Dünyanın birçok bölgesinde hastalıkla mü - cadele eden insanlar bulunuyor. Sağlık hiz - metlerinin yetersiz kaldığı bölgelerde özel - likle çöl kumlarının etkisi ile binlerce insan katarak ile karşı karşıya.

Katarak hastalığının nedeni yetersiz ve sağlıksız beslenme, temiz su ve hijyen sorunları. Sıcaklı ne - deni ile güneşten etkilenen insanlarda görme prob - lemleri yaşanıyor. Tedavi imkansızlıkları ise binler - ce insanları körlüğe sürüklüyor. Kardeşeli Derneği olarak Katarakt projesi ile kendisini kör zanneden insanlara, aslında kör olmadıklarını doğru tedavi ile sağlığına kavuşacağını bildiriyor ve harekete geçi - yoruz. Destekçilerimiz ile birlikte tedavilerini ger - çekleştiriyor, klinikler açıyoruz. 

Paylaş
SON PROJELER
  • Merhum S.Ali Keklik Camii
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  • Hz. Ömer Mescidi
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  • Fidan Projesi
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.