Gönüllü Ve Bağışçı Projeleri - Planlanan | Kardeş Eli
PLANLANAN PROJELER
Tüm Projeler
Gönüllü Ve Bağışçı Projeleri
13.03.2020

Gönüllü çalışmaları Kardeşeli insani yardım derneği , tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütür. Dünyanın dört bir yanın - da çalışmalarımızı gönüllülerimizle beraber yürüt - mekteyiz. Misyonumuza ve vizyonumuza sahip çıkan gönüllülerimizle birlikte 2022 yılından itibaren şube - leşmek hedeflerimizin arasındadır gerekli görünen İstanbul ilçelerinde ve Anadolu bölgelerinde temsilci liklerimizde gönüllülerimizin çalışmalarına düşünce - lerine önem vererek yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Gönüllülerimiz derneğimizin çalışma alanlarının her - hangi birinde görev alıp faaliyetlerimize direkt olarak katılabiliyorlar. Kaynak oluşturmadan acil yardıma sağlıktan tanıtım faaliyetlerine kadar bizlerle beraber iyiliğe adım atabiliyorlar 2026 hedeflerimizin arasında yer alan temsilcilikleri - mizin tablosu aşağıdadır. 2020 yılında atacağımız adımların arasında gönüllüle - rimize ve bağışçılarımızla beraber projeler geliştirmek var. Gönüllü ve bağışçılarımızın oluşturduğu projeleri Yurt içi yardım birimimiz ile değerlendirip hayata geçirme hususunda çalışacağız. 2020 yılına; deprem kontrol merkezi verilerine göre deprem ve doğal afet yılı olarak açıklamasına yönelik bir Gönüllü ve Bağışçı projesi olan, DOĞAL AFETLERE ACİL YARDIM PROJESİYLE bir çok bölgeye hızlı bir şekilde ulaşıp yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Gönüllü Projelerinden bazıları şunlardır

Paylaş
SON PROJELER
  • Merhum S.Ali Keklik Camii
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  • Hz. Ömer Mescidi
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
  • Fidan Projesi
    Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.