Hakkımızda | Kardeş Eli
KURUMSAL

Hakkımızda

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların tüm yaşam hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesini önlemek üzere 2006 yılından bu yana çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2006 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde Afet bölgelerinde Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir.

Misyonumuz

Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak. İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların tüm Yaşam hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak. Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak. Kardeşelini her zaman her yerde yaşatmak.

Vizyonumuz

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak. Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak. Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek. Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak. Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek. Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.

Çalışma İlkelerimiz

Öncü olmak. Toplumlar arasında köprü olmak. Hakem olmak. Mazlumun sesi olmak. Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak. Emaneti en uygun şekilde kullanmak. Şeffaf olmak. Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

Sıkça Sorulan Sorular
Kardeş Eli Derneği, Ne Zaman Kuruldu?
Kuruluşuz Gayeniz Nedir?
Çalışmalarınız İle İlgili Bilgi Alabilir Miyim?
Yardım Faliyeti Ve Sonrasında Denetleme Ve Takip Nasıl Yapılıyor?
Yardım Çalışmaları Sadece Müslümanlara Mı Yönelik Gerçekleştiriliyor?
Yurt Dışında Kardeş Eli Şubesi Var Mı?
Yurt Dışı Çalışma Yönetiminiz Nedir?
Kardeş Eli’nin Herhangi Bir Grup, Cemaat Yada Parti, İdeoloji İle Bağlantısı Var Mı?