Kardeş Eli
BLOG
BLOG
  • Pandemide çocuk sağlığı her zamankinden daha çok hassasiyet gösterilmesi gereken bir konudur. Çocukların savunma sistemi yetişkin bireylere göre zayıftır.
  • Özgüvenli çocuk yetiştirmek her anne-babanın en büyük hedeflerinden biridir. Çocukta özgüven; kendisini olduğu gibi kabul etmesi, kendisine değer vermesi, hem kendisinin hem de başkalarının sınırlarını bilmesi, başarabileceğine inanması, insanlarla sağlıklı iletişim kurma yeteneğine sahip olmasıdır.
  • Karantina günleri için evde aktivite önerileri bu süreci daha verimli geçirmeyi sağlayacaktır. Pandemi dönemi yaşam tarzımızda ve çalışma düzenimizde önemli değişikliklere sebebiyet vermiştir.
  • Çocuklarda telefon bağımlılığı pek çok anne-babanın şikâyet ettiği bir sorundur. Bu durum çocukların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını tehdit etmektedir.
  • Aile içi huzur bir evi yuva yapan en önemli şeydir. Ailesinin yanında huzur bulamayan insanlar bunu genellikle başkalarına da yansıtır ve diğer insanlarla sağlıklı ilişki kurması mümkün olmaz.
  • Yetimlere yardım en büyük iyiliklerden biridir. Yetim; sözlük anlamlıyla ‘tek başına kalmak, yalnız olmak’ demektir. Yetimlere merhametli davranmak, ihtiyaçlarını gidermek insanlık vazifesidir.
  • Su kuyusu, İnsanların temel ihtiyaçlarından olan su ihtiyacını karşılamak için susuzlukla mücadele edilen bölgelerdeki insanlar için oldukça mühimdir. Temiz ve yeterli suya hasret yaşayan insanların Temiz suya özlemini dindirmek ve suya kavuşmalarının sevincine vesile olmak amacı ile yapılır.
  • Vacip kurban, bu ibâdetle mükellef olan Müslümanların îfâ etmesi gereken çok fazîletli bir ibâdettir. Hanefî mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Ancak bir kimsenin bu ibâdetle yükümlü olabilmesi için bazı şartlar vardır. Kurban edilecek hayvanda da birtakım kriterler aranır.
  • Şükür kurbanı bir nîmete kavuşan kimsenin Allâhü Teâlâ’ya şükretmek maksadıyla yerine getirdiği bir ibâdettir. Kurban; fakir ile zengini, tok ile aç kimseyi buluşturan; insanları birbirine bağlayıp kaynaştıran, içimizi huzurla dolduran, herkesi birbirine yakınlaştıran ve sevâbı çok olan bir ameldir.
  • Allâhü Te’âlâ’ya şükretmek için yapılabilecek pek çok ibâdet vardır. Nafile namaz, nafile oruç, nafile hac olduğu gibi nafile kurban da bir ibâdettir.