Nasıl Yardım Alabilirim? - Yardım Alan | Kardeş Eli
Yardım Alan
Nasıl Yardım Alabilirim?

 

Kardeşeli Derneği yardıma muhtaç olan insanlara yapılan bağışlar ve gönüllülerin desteği ile yardımlarına devam etmektedir. Derneğimiz savaş, afet, insan hak ve özgürlükleri gibi konularda sorunlar yaşanan her yerdeki mazlumlara yardım etmeyi hedeflemektedir.

Yaptığımız yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yoğun oldukları bölgeler ve öncelikleri tespit edilerek yapılmaktadır. Dolayısıyla bu bölgelerde görev alan gönüllülerimizin yaptıkları tespitler doğrultusunda yardım faaliyetlerimizi düzenlemekteyiz.

Yardımlarımızı ulaştırdığımız kişilerin dinleri ya da mezhepleri, siyasi görüşleri, ırkları ya da yaşadıkları bölge dikkate alınmaz; tüm ihtiyaç sahiplerinin eksiklik hissettikleri konuda yardım sağlanmaya çalışılır. Yine de önceliğimiz Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler ve öncelikli hedefimiz İslam kültürünün ve mirasının korunmasıdır.