Anne ve Çocuk Sağlığı Yardımı - Kardeş Eli
Anne ve Çocuk Sağlığı Yardımı
Anne ve Çocuk Sağlığı Yardımı
TL
Anne ve Çocuk Sağlığı Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda olan dul ve yetimler ile çalışamaz durumda olan özürlü ve sakat kayıtlı ailelerimiz bulunur. Yaptığımız araştırmalar ve bizlere yapılan müracaatlar ile ihtiyaç sahiplerini belirlemekteyiz. Derneğimiz yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumları ve kuruluşları güçlendirmek adına yardımlarına devam ediyor.

Afrika’da yetersiz eğitim, cehalet, maddi yetersizlikler, temiz su bulmada güçlük gibi etkenler sağlık konusunu olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Anne ve çocuk sağlığı projesi ile doğuma bağlı problemlerin çokça gözlemlendiği bölgelerde anne çocuk sağlığı klinikleri açıp annelerin ve bebeklerin sağlık kontrollerinin yapılmasını hedeflemekteyiz. Sağlık problemleri olan ailelerimizin doktor, muayene, tedavi, ilaç, ameliyat vb. sağlık giderleri ile evlenme, doğum, ölüm gibi zamanlarda yine o ailenin ferdi gibi onların yanındayız. Bu gibi durumlarda gerekli masraflar tarafımızdan karşılanmaktadır.

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ya da muhtaç durumda olan ailelerin ya da çocukların sağlık kontrolleri için düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Örneğin gebe olan kadınların sağlık kontrollerinin düzenli olarak sağlanması, hastanede doğumun gerçekleşmesi gibi durumlarda maddi ve manevi yardımlar yapılmaktadır.

Afetler, savaşlar ve kıtlık nedeni ile dünyada yardıma muhtaç birçok insan bulunuyor. Savaşlar, kıtlık ve doğal afetler sonucu sakat kalan, yaralanan insanlara yardım eli uzatmak gerekiyor. Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, sakat kalmış, yaralanmış tüm insanlara insani yardım ve sağlık yardımı ulaştırmak için 2006 yılından bu yana Türkiye’den dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur.

Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu sağlık problemleri ve diğer olumsuzlukların giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için desteklerimiz sürüyor.

DEPARTMAN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres
Fsm. Cad. Gülşen Sok. No:2 Kavacık / Beykoz
Telefon
0(216) 224 22 24 - 444 44 46