BAĞIŞ YAP

Sıkça Sorulan Sorular

Derneğimiz hakkında aklınıza takılacak soruların cevaplarını derledik.

Çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?

Çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?

Derneğimiz bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri’de görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir.

Kardeşeli ne zaman kuruldu?

KARDEŞELİ NE ZAMAN KURULDU? AMACI NEDİR?

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği 2003 yılında gönüllü faaliyetlerle kuruldu, 2006 yılında kurumsallaştı. Derneğimiz bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç veya açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır.

Çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?

Derneğimiz bünyesinde yapılan tüm çalışmaları yerinde görebilir, inceleyebilir, ilgili birimlerden bilgi edinebilirsiniz. Bağışların nerede ne şekilde değerlendirildiği, hayata geçirdiğimiz projelerimizin iç denetimlerinin nasıl gerçekleştiği, yardımları yaparken uygulanan kriterler ve çalışma ilkelerimiz gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Yurt dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde proje ekipleri içerisinde toplumumuzun saygın kanaat önderleri’de görev almakta, çalışmalarımız bu kişiler tarafından yerinde gözlemlenmektedir.

Yardım süreci ve sonrasında denetleme yapılıyor mu?

Derneğimiz resmî yetkili kurumlar tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm faaliyet raporlarımız, özellikle yardım program ve projelerimizle ilgili dokümanlarımız gerekli görülen her durumda incelenebilir. Bağışçılarımız dilerlerse yurt içinde veya yurt dışında yapmış olduğumuz faaliyetleri yerinde gözlemleyebilir. Ancak denetleme yapmak isteyen özel kişi ve kurumların masrafları vakfımızca karşılanmaz. Özel kişiler kendi masraflarını karşılayarak bütün çalışmalarımızın denetimlerinde bulunabilirler

Kardeş Eli sadece yurt dışı yardımları mı yapıyor?

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği hem yurt içinde hem yurt dışında yardım faaliyetleri yürütmektedir. Ancak Kardeş Eli, özellikle savaş ve doğal afet yaşanan kriz bölgelerine yardım ulaştırmak amacıyla kurulmuş bir Dernek olduğundan önceliğini bu tür sorunların yaşandığı yerlere vermektedir. Derneğimiz bu coğrafyaların yanı sıra yoksulluk yaşanan bölgelerdeki insanlara da yardım ulaştırmakta ve buralarda da kalıcı projeler gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede yurt içinde doğal afet, fakirlik vb. sebeplerle sıkıntı yaşayan insanlara da yardım edilmekte ve düzenli olarak gıda, giysi ve ilaç yardımları yapılmaktadır.

Yardım çalışmalarınız sadece Müslüman toplumları mı kapsıyor?

Derneğimiz yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir

Kardeşeli’nin bir cemaat veya parti ile bağlantısı var mı?

Derneğimizin herhangi bir cemaat, ideolojik hareket veya siyasi parti ile bağı bulunmamaktadır. Derneğimiz İslam’ın vakıf müessesi özelliklerini taşımaktadır ve Türk hukuk sistemi içerisinde kurulmuş olan bir kurumdur. Kuruluşumuzun amacı; nerede olursa olsun aç veya açıkta kalmış muhtaç durumdaki tüm insanlara yardım ulaştırmaktır. Bunu yaparken insanları muhtaç duruma düşüren insan hakları ihlallerini, savaşları, işgalleri vb. önleyici bir rol de üstlenmeye çalışılmaktadır. Toplumun tüm kesimlerinden kişiler Kardeşeli'nin üyeleri ve bağışçıları arasında yer almaktadır.

Yurt dışında şubeniz var mı?

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği’nin Yurt dışında temsilciliği bulunmamakta'dır.

Bağışçı ve gönüldaşlarımızın ya da herhangi bir şekilde kurumumuzla irtibat kurmak isteyen kişi ve kuruluşların direkt web sitemizde bulunan iletişim bilgileriyle veya İstanbul’da bulunan derneğimizle irtibat kurması gerekmektedir.

Yurt dışında çalışma yönteminiz nedir?

Yurt dışında gerçekleştirilen projelerin bazıları bizzat Kardeş Eli görevlileri tarafından takip edilmekte bazıları ise bölgede bulunan, bölgeyi iyi tanıyan partner kurumlarla iş birliği içinde yürütülmektedir. Partner kurumlar ve Kardeş Eli görevlileri, buralarda gerçekleştirilen projelerle ilgili raporlar hazırlayarak yapılan çalışmaları sürekli denetlemektedir.

Paylaş