FAALİYETLERİMİZ
Zakat

Zekât; Dinen zenginlik ölçüsü kadar mala sahip olan kişilerin, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına denir. Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekât olarak vermek zorundadır. 

Zekât konusunda asıl olan kişinin üzerine düşen zekâtın ödenmesidir. Zekât vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ay veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur.

 

Zekât kimlere farzdır?

 

Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekât vermek durumundadır. Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekât vermek farzdır. Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam’ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin...” (Bakara, 2/43,)  “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe,9/103) buyrulmaktadır. 

 

Peki, nisap miktarı nedir?

 

80 gram veya daha fazla altın, 560 gram veya fazlası gümüş, 80 gram altın miktarına eşit para, parayla aynı ölçüde ticaret malları, 40 taneden fazla koyun ve keçi, 30 ve fazlası sığır ve manda, 5 ve fazlası devesi olan zekât vermek zorundadır.

 

Zekât kime verilir?

 

Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara, Allah yolunda cihat edenlere zekât verilir. “Sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere, zekât işinde çalışanlara, kalpleri İslam’a ısındırılacaklara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda kalmışlara aittir. Allah bilendir hakîmdir.” (Tevbe suresi 60. ayet)

 

Zekât kime verilmez?

Anne, baba, dede, büyük anne, oğullar, kızlar ve bunlardan olan torunlara zekât verilmez.

 

Dünyada 8 insandan 1’i açlık sınırının altında

Yeryüzünde 800 küsür milyon insan açlıkla mücadele ediyor.  Kardeş Eli, kuruluşundan bugüne zekâtlarınız sayesinde dünyanın dört bir yanına, on binlerce insana yardım götürüyor. Kardeş Eli Yetkilileri, muhacir kamplarında ömür süren, savaşların mağdur ettiği çaresiz insanlarla, ocaklarında bir kap yemek pişirmek için uğraşan kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara selamınızı ve yardımlarınızı birebir elden ulaştırıyor. Daha yaşanılabilir bir dünya imkânı sunan zekât ve sadaka ibadeti, Müslümanların insanlık için açtığı iyilik kapısının anahtarı hükmünde. Bu anahtarla siz de hayrın kapısını aralayabilir, dünya üzerinde yaşanan bu trajedinin son bulması için katkınızı sunabilirsiniz. Kardeş Eli, hayır kervanına dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve muhtaç Müslümanlar için yola çıkıyor. Siz de zekâtlarınızla bu hayır kervanına katılın.