FAALİYETLERİMİZ
Kurban Bağışı

Kardeş Eli Kurban Kesim Süreci Nasıl Gerçekleştiriliyor?

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurban Çalışma Faaliyetlerini Türkiye, Gazze, Afrika ve Yemen Bölgelerinde Yürütmektedir.

Eğer ki Sizlerde Kardeş Eli, Aracılığı ile Adak, Akika, Şükür, Şifa Kurbanlarınızı Kestirmek isterseniz, 48 Saat ila 72 Saatlik bir Dilim içerisinde bağışladığınız kurbanlarınızı kestirebilirsiniz. Adak, Akika, Şükür, Şifa Kurbanlarınızın kesildiğine dair sizlerin talebi üzere Whatsapp, Mail yolu ile video ve fotoğraflar tarafınıza iletilmektedir.

Kurban Bağışlarınızı Derneğimizin Resmi Banka Hesapları Aracılığı ile Tarafımıza Ulaştırabilir veya Sitemiz Üzerinden Online Bağış yapabilirsiniz. Yurt Dışı Adak Kurban Bedeli 675TL’dir. Kurban Bağışlarınız Derneğimizin Hesaplarına Ulaştığında Çağrı Merkezlerimiz Aracılığı 24 Saat İçerisinde Aranarak Sizlerden Vekalet Alınır ve Ardından Derneğimiz Bölgelerde Bulunan Kuruluşlarımız ile iletişime geçilir 48 Saat ila 72 Saat Arasında Kesilir.

BAĞIŞLANAN ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR, ŞİFA KURBANLARI KİMLERE ULAŞTIRILIYOR?

Bağışlanan Bu Kurbanlar Kimi Zaman Türkiye'de, Afrika'da, Gazze’de ve Yemen Ülkelerinde ihtiyaç Sahibi binlerce ailenin bir gülüşüne bir tebessüm olmaktadır. Kurbanlar Bölge Şartlarına Göre Yetim Çocukların Bulunduğu Yetimhaneler, Medreseler, Okullarda kesilebilir veya Savaş Mağduru ihtiyaç Sahibi kimsesizlere ve yoksulluk çekenlere ulaştırılır.

Adak Kurbanı Nedir?

Kurban kesmeyi adayan bir Müslümanın adak kurbanı kesmesi dinimizce vaciptir. Eğer kişi adağını, bir şeyin veya bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa, bu şart gerçekleşince kurban kesmesi gerekmektedir. Adak kurbanını Kurban Bayramı'nda kesilen kurbandan ayıran özellik de budur. Yani Kurban Bayramı'nda kesilen kurban bir dini vazifedir. Adak ise bir işin veya bir şartın yerine gelmesiyle Allah rızası için kesilen hayvandır.

Adak kurbanının etinden adak sahibi, usul ve furûu yani (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri… ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi, zengin kişilere de yediremez. Eğer adak sahibi kendisi yemek ister veya bu sayılanlardan her hangi birisine yedirmek isterse, o adak etini tartıp rayiç bedelini fakirlere vermesi gerekmektedir.

Akika Kurbanı Nedir?

Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiş ve bizlere de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akika kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir.

Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.

 

 

 

Şükür Kurbanı Nedir?

Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.

Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren kişi ve yakınları yiyebilir.

Sizlerde Adak, Akika, Şükür, Şifa Kurbanlarınızla ilgili Detaylı bilgi için 444 44 46 - 0216 224 2  224 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Şifa kurbanı Nedir?

“Hastalıktan halâs (kurtulmak niyetiyle) rızâ-yı İlahi için kurban kesip 60 parçaya ayrılır. Her parçanın yanına kudreti yettiği kadar 100, 200, 300’er kuruş [zamanın şartlarına göre 3 - 5 lira] veya daha ziyade para koyup talebe-i ulûma, yoksa fukara-ı müslimine dağıtılır. “es-Sadekatü teruddü’l-belâ ve tezîdü’l-ömr (Sadaka, belayı önler ve ömrü uzatır)” [Bkz. Heysemî, Mecmaü’z-Zevâid, 3, 63]  hadis-i şeriflerinin sırrı zâhir olur. [Hastanın] ömrü uzar ve sıhhat bulur.” [Ahbâb Hocaefendi merhum, Notlar, gayr-i matbû, s. 68]

Manevi reçeteler çoktur, muhteliftir. En mühimmi de, dua-niyaz-tazarru ve ilticadan, imkân nisbetinde hayr u hasenâttan, kurban ve sadakadan geri kalmamaktır.