Bağışçı
Bilginiz Olsun

BİLGİNİZ OLSUN

 

Yurtdışı Kurban Fiyatları

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan dünyanın her yerinde bulunan sıkıntılı, mağdur olmuş, aç ve açıkta kalmış tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini önlemek amacıyla çalışmaktadır. Kurban bayramı öncesinde topladığımız kurban bağışları da uygun şartlarda kurbanlar kesilerek çeşitli bölgelerdeki yardıma muhtaç insanlara ulaştırılmaktadır.

Kurban bağışlarınızı adak kurbanı, akika kurbanı, şifa kurbanı ve şükür kurbanı başlıklarında, büyükbaş hisse bedeli veya küçükbaş kurban bedeli olarak yapabilirsiniz.

Yurtiçi ve yurtdışı hisse bedelleri piyasa şartlarına göre belirlenmektedir. Kurban bağışlarını online bağış sayfamızda Kurban sekmesin

İn altında size uygun seçeneği belirleyerek sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve diğer yöntemlerle bağış yapmak istiyorsanız, 0 216 224 2 224 numaralı telefonumuzu arayarak ve yetkili birimlerimizle görüşerek bilgi alabilirsiniz.

 

Bağış Nedir? Bağışçı Kimdir?

Dünyanın her yerindeki yardıma ihtiyaç duyan kişilere, yoksullara, savaş ve doğal afet mağdurlarına, zulme uğrayanlara, insan hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılanlara yardım ulaştırmayı hedefleyen derneğimizin çalışmalarını devam ettirmesini sağlayan en önemli unsurlar gönüllülerimiz ve bağışçılarımızdır. Gönüllülerimiz çalışmalarımıza aktif olarak katılırken, bağışlar ve bağışçılarımız ise faaliyetlerimizin devam etmesini sağlayan katkılarla çok önemli bir görev üstlenmektedirler.

Topluma yardım amacıyla devletin üstlenmesi gereken bazı hizmetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıran hayır kurumlarına yapılan katkılara “bağış” adı verilmektedir. Yapılan bağışlar ayni (eşya, bedelsiz kullandırma, çeşitli hizmetler) bağış yani parasal olmayan bağış ve nakdi bağış yani parasal bağış olarak ikiye ayrılabilir.

BAĞIŞÇI olarak tanımlanan kişi ise toplumsal sorunların çözümlenmesi amacıyla çalışan hayır kurumlarına ayni veya nakdi bağış yaparak taşın altına elini koyan kişi ya da kurumlara verilen isimdir.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, yaptığınız bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan bir kurumdur. Kardeşeli din, dil, ırk ayrımı yapmadan dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, aç ya da açıkta kalmış, doğal afetler sonucunda mağdur olmuş insanlara yapılan bağışlar sayesinde hayır köprüsü olmuştur.

Kardeşeli İnsani Yardım Derneğine bağış yaparken ister ayni ister nakdi her türlü bağışlarınız için makbuz verilir. Yapılan bağışların tutarı hem yazı ile hem de rakamla yazılır. Bunun dışında adınız, soyadınız ve bağışı kabul eden yetkilinin adı ve soyadı ile bağışın tarihi yazılır. Cep telefonunuzu bildirmeniz durumunda Kardeşeli deneğinden sürekli olarak haberdar olabilirsiniz.

Bağış yap, vergiden düş. Çünkü kamu yararına çalışan derneklere yapılan bağışlar ve yardımlar için gelir vergisi indirimi yapılmaktadır. Gıda, giyim, temizlik ve yakacak yardımlarını yapan kişiler maliyet bedelinin tamamı tutarında vergide indirim uygulanır.

Bağışlarınız Nasıl Değerlendiriliyor?

Kardeşeli İnsani Yardım Derneği, yapılan bağışları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu nedenle dünyanın farklı coğrafyalarında, mağduriyet yaşayan insanları görerek onlara yardım eli uzatmaktadır.

Bağış yapılan malzemelerin ne zaman kim tarafından geldiği ve kullanılabilir olup olmadığı gibi konular değerlendirilmekte; yapılan bağışların kime, ne zaman gönderileceği gibi ayrıntılar Kardeşeli İnsani Yardım Derneği tarafından belirlenmektedir. Derneğimize yapılan bağışlar, ihtiyaç sahipleri belirlendikten sonra sahiplerine iletilir.

Kardeşeli’nin faaliyet alanı oldukça geniştir. Türkiye’den Balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar her coğrafyada yaşayan insanlar için ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır. Su kuyuları ile kurak bölgelerde yaşayan insanlara temiz su ihtiyaçları giderilmektedir. Eğitim ihtiyaçları olan çocuklara eğitim yardımı, savaşlar ve felaketler nedeni ile aç, susuz ve evsiz kalan kişilere hayatlarına devam edebilecekleri insani yardımlar yapılmaktadır.

Vergi Mükelleflerinin Avantajları

Kamu Yararı Statüsü’ne sahip olan derneklere yapılan bağışlar ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. Maddesine göre gelir vergisinden indirilebilmektedir. Kurumlar yapacakları bağışları ve yardımları ödeyecekleri gelir vergisinden düşebilirler.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uymak ve Gıda Bankacılığı sisteminden faydalanmak şartıyla dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, giyim, temizlik ve yakacak maddelerinin tamamı tutarında vergi indirimi sağlamak da mümkündür.

Vergi muafiyeti avantajından faydalanırken ihtiyaç sahiplerinin seslerine cevap vermek, toplumsal sorumluluğunuzu üstlendiğiniz, sorumluluktan kaçmadığınız anlamına gelecektir. Vergi avantajlarından yararlanırken, dünyanın her yerindeki mazlumlara önemli katkılar yapmanın hazzını yaşayabilirsiniz.

Kardeşeli’ne Bağış Yaparken

Kardeşeli insani yardım derneğine online olarak bağış yaptığınızda kayıtlı üye olarak yaptığınız tüm bağışları takip edebilirsiniz. Online bağışlarda makbuz kesilmemektedir. Ekstrenizde yer alan bilgileri yardım makbuzu yerine kullanabilirsiniz.

Diğer yöntemlerle yapılan bağışlarda ise e-posta adresi, telefon numarası, adres gibi bilgiler alınır ve yardım makbuzu kesilir. Bu sayede bizden sürekli haberdar olmanız ve yaptığınız bağışları takip edebilmeniz sağlanır.