BAĞIŞ YAP

KIYMETLİ HEDİYE KURAN-I KERİM

Bağlantılar

 KARDEŞELİ OLARAK KUR’AN-I KERİM DAĞITIMI PROJESİ DEVAM EDİYOR;

 

Afrikalı Müslümanlar Kuran'ı öğrenirken çeşitli imkansızlıklarla mücadele ediyor. Başta okul ve medreselere dağıtılmak üzere; 20 tl bağışlayarak

1 Kur'an-ı Kerim  hediye ederek kalıcı bir yardımda bulunabilirsiniz.

 

 AFRİKA KITASINDA GENEL DURUM

 

Afrika kıtasında çocuklar okuma yazmayı ve temel dini bilgileri imkansızlıklar sebebiyle uygunsuz ve sağlıksız koşullarda öğrenmek zorunda kalmışlardır.Sömürgeci devletler Müslüman Afrika halklarını eğitim yolunda çok geri bırakmıştır.

 

Bağışlayacağınız bir adet Kur’an-ı Kerim 20 TL'dir.

 

ŞİMDİ BAĞIŞ YAP

 

Müslüman halk ilim yolunda karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen kendi eğitim sistemini oluşturabilmiştir. Şifahi olarak yapılan bu eğitim şekli, tüm Afrika ülkelerinde aslında şartların gerektirdiği geleneksel bir yöntem olarak kullanıla gelmiştir.

 

 

 

Sömürgeciler kâğıt üzerinde o topraklardan çıkıp gitmiş olsalar da geride misyonerlerini bırakmışlardır. Afrika’da kol gezen misyonerler ve sözüm ona çekip giden sömürgeci devletler, eğitim sürecinde ilerlemeye çalışan, genelde Afrika devletlerinin, özelde Müslüman halkın yakasını bırakmamıştır.

 

Afrika’da hızla yayılan Katolik okullar, bulundukları bölgelerin en iyi örneklerini teşkil edince, kimse de devlet okulu yapmaya lüzum görmemiştir. Ayrıca Avrupa devletleri tarafından Afrika’ya yapılan eğitim yardımları, sadece bu Katolik okullara aktarılmıştır. Anlaşılacağı üzere, uygulanmak istenen siyaset, ya çocukların okuyup Hristiyan olmalarına ya da okumayıp cahil kalmalarına yönelik uygulanmıştır. Hatta bazen öyle ileri gitmişler ki, çoğu Afrika ülkesinin tarihi kayıtları değiştirilip yerine bol Hristiyanlık kokan sahte bir tarih yazılmış ve okullarda da bu şekilde öğretilmiştir. Durum böyle olunca Müslüman halk, çocuklarını bu okullara göndermek yerine hâlen geleneksel eğitim sisteminin devam ettiği medreselere göndermeyi tercih etmiştir.

 

İstatistiki verilere göre 1900 yılında 558 milyon olan dünya Hıristiyan nüfusunun yaklaşık %50’si Avrupa kıtasında bulunuyordu. Bugün ise bu kıtada dünya toplam Hıristiyan nüfusunun sadece %20’si yaşamaktadır. Bunun sebebi kıta nüfusunun çok fazla artmamasının yanında diğer kıtalardaki Hıristiyan nüfusunda ciddi bir artış olmasıdır. Hıristiyanlığın 20. yüzyılda en fazla artış gösterdiği kıtalar Asya ve Afrika kıtalarıdır. Günümüzde toplam Hıristiyan nüfusunun %35’i bu iki kıtada yaşamaktadır. Oysa yüzyılın başında adı geçen iki kıtada yaşayan Hıristiyanlar toplam Hıristiyan nüfusun sadece %5’ini oluşturuyordu. Başka bir ifade ile; 20. yüzyılın başında Asya ve Afrika kıtalarında toplam 25-30 milyon civarında Hıristiyan mevcutken bugün bu rakam 700 milyona ulaşmış bulunmaktadır. İstatistikî bilgiler geçtiğimiz yüzyılda misyonerlerin elde ettikleri başarıyı hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. (Diyanet işleri Başkanlığının Yayımladığı Diyanet dergisinin 38 cilt 2. Sayısından alıntılanmıştır.)

 

 

 

PROJENİN AMACI

 

Müslüman Afrika halkı medrese eğitimine büyük önem vermektedir. Medreseler genellikle çeşitli zorlukların bir gelenek olarak şekillendirdiği şifahi eğitim sistemini uygulamaktadırlar. Hiçbir defter veya kalem kullanmaksızın, sadece öğretmenin söylemesi, çocukların da tekrarlayarak öğrenmesi ve ezberlemesi yöntemine dayanan eğitim sistemi, Afrika’nın her ülkesinde imkansızlıklardan dolayı vazgeçilmez bir yöntemdir.

 

 

 

Luh adı verilen tahta levhalar Etiyopya’da eğitim alanında yaşanan imkânsızlıkların nasıl aşıldığına çok güzel bir örnektir. Luh üzerine yazılan her bilgi ve ayet, ezberleninceye dek silinmeden bekletilir; ezber tamamlanınca levha silinir ve yeni dersler lavhaya yazılır. Her öğrencinin ezber yapacağı bir Kur’an-ı Kerim’i olmadığı için bu sistem halk tarafından geliştirilmiştir.

 

 

 

Mevcut okulların misyonerlik geçmişleri ve halkın sömürgecilere karşı olan tepkisi Afrika halklarını kendi eğitim sistemlerini oluşturmaya yönlendirmiştir. Medreseler genellikle çeşitli zorlukların bir gelenek olarak şekillendirdiği şifahi eğitim sistemini uygulamaktadırlar. Hiçbir defter veya kalem kullanmaksızın, sadece öğretmenin söylemesi, çocukların da tekrarlayarak öğrenmesi ve ezberlemesi yöntemine dayanan eğitim sistemi, Afrika’nın her ülkesinde imkansızlıklardan dolayı vazgeçilmez bir yöntemdir. Bir bilgi olması açısından Somali’de bir defterin 8 usd Fildişi sahillerinde bir Kuran –ı Kerimin 16 euro olduğunu ve bu ülkelerde aylık kazançların 100 usd’den daha az olduğu bilgisini verebilir. Bu rakamlar Afrika’nın genel olarak ortalaması şeklinde düşünülebilir.

 

 

 

Günümüz Afrikasında medreseler, hem alışkanlık hem geleneklere bağlılık hem de bölgede hâlâ devam eden yoksulluk sebebiyle şifahi eğitim sistemini yaygın olarak uyguluyorlar. Çocuklar sabahları medrese dersine, öğlen okullarına gidiyor; akşam ise yine okul çıkışlarında medreseye uğramadan evlerine dönmüyorlar. Ülkelerin zayıf ekonomileri, minik ellerin kalem kâğıt tutmasına izin vermemiş. Çocuklar, olmayan defterleri, kalemleri yerine tahta levhalar üzerine kömür ya da tencere karasından yaptıkları mürekkebi kullanmışlar. Müslüman Afrika halkı, karşılaştığı her türlü zorluğa rağmen eğitim konusunda kendi alternatifini üretmiş ve çocuklarının eğitimi için çaba sarf etmiş. Neredeyse her aileden bir hafızın çıktığı bu ülkelerdeki insanlar zorluklara karşı örnek bir mücadele vermektedirler.

 

 

 

Bağışlayacağınız bir adet Kur’an-ı Kerim Hediyesi 20 TL'dir.

Paylaş